National Geographic Learning

W 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do programu National Geographic Learning, dzięki któremu łączymy naukę języka z rozwijaniem dodatkowych, pozajęzykowych kompetencji, a jednocześnie poprzez język umożliwiamy naszym słuchaczom zdobywanie szerokiej wiedzy o otaczającym ich świecie.

Programy i podręczniki wykorzystywane na naszych kursach zostały opracowane w oparciu o zasoby renomowanego wydawnictwa National Geographic przez najlepszych na świecie autorów i redaktorów, z uwzględnieniem wieku i poziomu uczniów. Materiały te angażują słuchaczy, stymulują do rozmowy, a tym samym pozwalają utrzymać wysoki poziom motywacji uczniów – a wówczas nauka przynosi lepsze efekty.

Podręczniki National Geographic Learning zabierają uczniów w podróż do odległych zakątków świata, przedstawiają prawdziwe historie i prawdziwych ludzi. Uczniowie poszerzają swą wiedzę, poznają inne kultury i style życia, uczą się korzystać z nowoczesnych technologii i posługiwać się nimi, a także pozyskiwać informacje z różnych form przekazu.
Program National Geographic Learning to więcej niż nauka języka angielskiego: jako szkoła uczestnicząca w Programie pomagamy naszym uczniom stawać się aktywnymi i otwartymi obywatelami świata.