Konkursy i projekty

Konkurs literacki Illustrated Storybook Competition for Young Writers

Konkurs literacki ‘Illustrated Book Competition for Young Writers’ jest cyklicznym projektem skierowanym do uczniów ursynowskich szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie znajomości języka angielskiego wśród dzieci, rozwijanie ich kreatywności oraz umiejętności pisania w języku angielskim.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się wiosną 2016 roku, a jego efektem była wydana przez Towarzystwo Edukacyjne Sokrates książka ‘Harley’s Adventures’, będąca zbiorem nagrodzonych i wyróżnionych prac literacko-plastycznych, przygotowanych przez dzieci uczestniczące w konkursie. Druga edycja konkursu, pod hasłem ‘Harley’s Friends From Six Continents’, odbyła się wiosną 2017 roku, a nagrodzone prace zostały opublikowane w formie książki we wrześniu 2017 roku.

Trzecia edycja konkursu, zatytułowana ‚Harley in Space’, odbyła się na początku 2018 roku i została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz wydawnictwa National Geographic Learning.  Jej owocem była kolejna książka, która jeszcze przed wakacjami trafiła do szkolnych bibliotek.  W roku 2019 roku odbyła się czwarta edycja konkursu, która także została objęta patronatem Burmistrza naszej dzielnicy, a jej tematem były podróże głównego bohatera w czasie –  ‚Harley and the Time Machine’. Nagrodzone prace zostały opublikowane w czerwcu 2019r.

W 2020 roku zaprosiliśmy uczniów ursynowskich szkół podstawowych do udziału w piątej edycji konkursu pod patronatem Burmistrza dzielnicy Ursynów, którego tematem jest ochrona środowiska naturalnego. Temat jest nieprzypadkowy, gdyż jednym z celów konkursu jest budowanie u dzieci świadomości ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za naszą planetę.

Zgodnie z regulaminem konkursu, każda praca powinna zawierać od 4 do 6 ilustrowanych stron w formacie A4 lub A5. Uczestnicy konkursu powinni złożyć samodzielnie wykonane prace konkursowe u nauczycieli języka angielskiego w swojej szkole do 28 lutego 2020r.  Oceniana będzie kreatywność, zawartość merytoryczna, poprawność językowa, samodzielność wykonania oraz staranność wykonania prac konkursowych.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formacie książki, która zostanie wydana przez Towarzystwo Edukacyjne Sokrates przed końcem roku szkolnego 2019/20.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

 

English Speaking Countries in a Nutshell

‘English-Speaking Countries in a Nutshell’ jest dzielnicowym  konkursem realioznawczym dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej, który Sokrates organizuje wspólnie z SP nr 16 w Warszawie. Konkurs ma już kilkuletnią tradycję i objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów, patronatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz wydawnictwa National Geographic Learning.

Konkurs skierowany jest do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej i składa się  z dwóch etapów, w czasie których uczestnicy muszą wykazać się wiedzą o Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii, a także znajomością języka angielskiego na poziomie A2+/B1.

Celem konkursu jest promowanie znajomości języka angielskiego oraz zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy o krajach anglojęzycznych, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji oraz motywowanie uczniów do czytania w języku angielskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymują nieodpłatnie książeczkę wydaną przez naszą szkołę z informacjami o krajach anglojęzycznych, na bazie której opracowany zostaje test w pierwszym etapie konkursu. Pytania do drugiego etapu konkursu są opracowywane na podstawie treści zawartych w książeczce, na wskazanych w regulaminie konkursu stronach internetowych, w sekcji ‘Aktualności’ na stronie naszej szkoły oraz profilu Sokratesa na Facebooku.

Przewodnia tematyka konkursu skorelowana jest także z zakresem tematycznym konkursu kuratoryjnego języka angielskiego w danym roku, dzięki czemu zdobyta  w trakcie przygotowań wiedza jest szczególnie przydatna dla dzieci zainteresowanych udziałem w konkursie kuratoryjnym.

Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest kurs języka angielskiego, ufundowany przez Towarzystwo Edukacyjne Sokrates.

Warsaw Super Spellers

Warsaw Super Spellers  to dyktando w języku angielskim dla młodzieży, którego celem jest propagowanie znajomości języka angielskiego i zachęcanie młodych mieszkańców naszej dzielnicy do nauki tego języka. Pomysł dyktanda zrodził się jako rezultat współpracy pomiędzy Towarzystwem Edukacyjnym Sokrates, wydawnictwem Pearson i Stowarzyszeniem PASE, zaś honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Dyktando składa się z 2 etapów – eliminacji wewnątrzszkolnych, w toku których wyłaniana jest grupa uczniów najlepiej radzących sobie z angielską ortografią, oraz etapu finałowego, w którym uczestniczy około 150 uczniów ursynowskich szkół podstawowych.

Pierwsza edycja dyktanda odbyła się we wrześniu 2014 roku na Ursynowie, a kolejne edycje  w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. Począwszy od 2018 roku konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII i organizujemy je wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 16.

Dyktando wpisało się już na stałe w harmonogram ursynowskich wydarzeń i z uwagi na swą atrakcyjną formułę cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży oraz nauczycieli. Serdecznie zapraszamy ursynowską młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu, która planowana jest na przełom maja i czerwca 2020 roku.

Więcej informacji już wkrótce!

Read and help

Trudno przecenić korzyści wynikające z czytania. W procesie nauki języka obcego przekłada się ono na lepszą zdolność koncentracji i szerszy zasób słownictwa. Pomaga opanować poprawną ortografię i utrwalać struktury gramatyczne języka. Wzbogaca też wyobraźnię i poszerza wiedzę ogólną dziecka. Z tego powodu, w dobie smartfonów i gier komputerowych oraz mało optymistycznych statystyk dotyczących czytelnictwa w Polsce, postawiliśmy właśnie na czytanie.

Nasz dzielnicowy projekt czytelniczy połączony jest charytatywną akcją Read’n’Help, której celem jest zachęcanie dzieci do czytania w języku angielskim, a tym samym niesienie pomocy w  kenijskim uczniom ze szkoły w Ayveyo. Oprócz uczniów Sokratesa, w projekcie uczestniczą także dzieci z kilku ursynowskich szkół podstawowych, którym bliska jest idea czytania i pomagania innym dzieciom w zdobyciu wykształcenia.

Za każdą przeczytaną książeczkę czytelnicy otrzymują specjalny kupon, fundowany przez naszą szkołę, która co roku część zysku przeznacza na cele charytatywne. Kupony zbieramy przez cały rok szkolny, a ‚wyczytane’ w ten sposób fundusze przekazujemy na koniec roku szkolnego na konto fundacji New Life Mission, zapewniającej opiekę i wykształcenie ubogim dzieciom w Kenii. W roku szkolnym wyczytaliśmy wspólnie z uczestniczącymi w projekcie ursynowskimi szkołami 3000 zł, w roku 2018 – 3500 zł i mamy nadzieję na jeszcze lepszy wynik w roku szkolnym 2018/19.

Zachęcamy więc do czytania i dołożenia cegiełki do tego przedsięwzięcia. Informacje o działaniach Fundacji można znaleźć na na stronie newlifemission.pl