Poziomy CEFR

POZIOM WEDŁUG RADY EUROPYPOZIOM
A1POCZĄTKUJĄCY
A2ŚREDNIOZAAWANSOWANY NIŻSZY
B1ŚREDNIOZAAWANSOWANY
B2ŚREDNIOZAAWANSOWANY WYŻSZY
C1ZAAWANSOWANY
C2ZAAWANSOWANY WYŻSZ

Kliknij na wybrany poziom, by przeczytać opis oczekiwanych umiejętności

POZIOM A1

Rozumiem znajome nazwy, słowa i proste sformułowania, np. na plakatach, w broszurach i na tablicach informacyjnych. Rozpoznaję pojedyncze słowa i podstawowe zwroty grzecznościowe oraz proste zdania dotyczące mojej osoby i sytuacji, w której się znajduję, jak na przykład zamawianie posiłku w restauracji, pytanie o cenę czy o drogę.
Używam krótkich zwrotów i prostych zdań, aby opisać siebie, swoją rodzinę oraz obecną sytuację. Umiem zadawać proste pytania, a w razie potrzeby poprosić o wyjaśnienie lub powtórzenie informacji. Potrafię porozumieć się w podstawowych kwestiach dotyczących mnie, moich bliskich oraz obecnej sytuacji, jak na przykład podróż służbowa lub prywatna.
Umiem napisać krótki tekst, jak na przykład pocztówka z wakacji lub e-mail potwierdzający rezerwację. Potrafię też wpisać dane osobowe w prostym formularzu, np. wizowym lub w hotelowej karcie meldunkowej.

POZIOM A2

Potrafię przeczytać krótki i prosty tekst informacyjny, taki jak broszura informacyjna lub reklamowa, zrozumiem krótki list prywatny lub wiadomość e-mailową np. potwierdzającą rezerwację biletu lub miejsca w hotelu.
Rozumiem zwroty i najczęściej używane słowa w dotyczących mnie kwestiach (np. podstawowe informacje o mnie, mojej rodzinie, obecnej sytuacji prywatnej i zawodowej, a także informacje o sklepach, obiektach turystycznych). Rozumiem sens prostych komunikatów i ogłoszeń, takich jak np. zapowiedź przyjazdu pociągu lub komunikaty na lotnisku.
Umiem się porozumieć w prostych codziennych kwestiach za pomocą szeregu powszechnych zwrotów i wyrażeń grzecznościowych. Potrafię także w kilku prostych zdaniach zrelacjonować wydarzenie oraz przedstawić swoje plany na przyszłość. Potrafię wziąć udział w rozmowie towarzyskiej szczególnie wtedy, gdy ktoś inny podtrzymuje rozmowę. Potrafię skutecznie zasięgnąć lub udzielić informacji w szeregu znanych mi sytuacji.
Egzaminy: KET (Key English Test)

POZIOM B1

Rozumiem ogólny sens informacji prasowych i artykułów popularnonaukowych na bliskie mi tematy. Rozumiem dłuższe wypowiedzi, relacje oraz rozmowę innych osób, jeśli prowadzone są w standardowym dialekcie. Potrafię zrozumieć sens telewizyjnych lub radiowych doniesień informacyjnych, bez trudu rozumiem telewizyjny program popularnonaukowy.
Mogę wziąć czynny udział w dyskusji na szereg interesujących mnie tematów i bez trudu wyrażę swoją opinię w wielu bliskich mi kwestiach.
Umiem bez przygotowania przedstawić jasne, szczegółowe opisy interesujących mnie sytuacji, posługując się szeregiem powszechnych zwrotów i wyrażeń. Bez trudu relacjonuję przebieg wydarzeń oraz wypowiedzi innych osób.
Potrafię napisać list prywatny, notatkę lub sprawozdanie służbowe oraz tekst informacyjny do broszury.
Egzaminy: PET (Preliminary English Test); BEC (Business English Test)I ; Nowa Matura – poziom podstawowy)

POZIOM B2

Rozumiem artykuły i sprawozdania prasowe oraz teksy popularnonaukowe w szerokim zakresie tematów, a także programy telewizyjne o znanej mi tematyce oraz filmy fabularne.
Umiem przedstawić swój punkt widzenia w szerokim zakresie znanych mi tematów. Potrafię wziąć czynny udział w dyskusji oraz w rozmowie towarzyskiej. Umiem dokonać prezentacji na znany mi temat oraz udzielić szczegółowych informacji w zakresie znanych mi dziedzin.
Potrafię zróżnicować styl swojej wypowiedzi w zależności od sytuacji i charakteru rozmowy oraz wieku i pozycji zawodowej i społecznej rozmówcy.
Potrafię pisać jasne szczegółowe teksty w szerokim zakresie znanych mi tematów, takie jak raport, recenzja filmowa, relacja, list motywacyjny. Bez trudu poprowadzę korespondencję firmową. Moje wypowiedzi pisemne charakteryzują się zróżnicowaniem stylu oraz doborem szerokiego wachlarza środków stylistycznych.
W tekście pisanym oraz słyszanym potrafię precyzyjnie wyłowić potrzebne mi informacje, odróżniam najbardziej powszechne dialekty.
Moje wypowiedzi ustne i pisemne cechują się precyzją doboru słownictwa oraz większą dokładnością gramatyczną. Dysponuję umiejętnością wzbogacania swoich wypowiedzi szeroką gamą rozmaitych środków wyrazu, takich jak wyrażenia idiomatyczne, zwroty potoczne oraz przysłowia.
Jestem gotowy do przystąpienia do egzaminu językowego dysponując znajomością strategii oraz technik egzaminacyjnych typowych dla danego egzaminu.
Egzaminy: FCE (First Certificate in English); BEC (Business English Certificate) II; Nowa Matura – poziom rozszerzony

POZIOM C1

Rozumiem długie i skomplikowane teksty specjalistyczne w obrębie bliskich mi dziedzin oraz zainteresowań, a także współczesną prozę literacką.
Wyczuwam niuanse stylu.
Rozumiem długie wypowiedzi takie jak np. wykład, debata telewizyjna lub audycja radiowa. Potrafię dokonać analizy przekazywanych treści pod względem merytorycznym i językowym, potrafię zdefiniować nastawienie rozmówcy, określić jego intencje oraz stan emocjonalny.
Umiem wypowiadać się płynnie i bez widocznego wysiłku w doborze sformułowań. Z łatwością modyfikuję styl mojej wypowiedzi w zależności od charakteru rozmowy. Po uprzednim przygotowaniu, potrafię wziąć udział w formalnej dyskusji lub np. debacie telewizyjnej.
Moje wypowiedzi cechują się bogactwem i różnorodnością środków stylistycznych.
Potrafię także dokonać tłumaczenia a vista w zakresie znanych mi tematów.
Umiem wyrazić swoje myśli w przejrzystym, dobrze skonstruowanym tekście jak np. raport, recenzja, artykuł prasowy, dobierając środki wyrazu odpowiednio do stylu oraz wieku i zainteresowań czytelnika.
Egzaminy: CAE (Certificate in Advanced English); BEC (Business English Test) III

POZIOM C2

Bez trudu rozumiem wszelkie odmiany języka pisanego, w tym dzieła literackie, teksty specjalistyczne i opracowania naukowe.
Rozumiem wszelkie odmiany języka mówionego, począwszy od języka potocznego a skończywszy na wykładzie akademickim. Rozpoznaję i, po wstępnym osłuchaniu się, rozumiem powszechne w danym języku dialekty.
Rozumiem skomplikowane gry słowne, metafory oraz kreatywne użycie języka.
Bez wysiłku uczestniczę w każdej rozmowie wzbogacając swoje wypowiedzi o zwroty i wyrażenia potoczne i idiomatyczne. Potrafię wziąć udział w debacie akademickiej oraz przeprowadzać wykłady, seminaria bądź prelekcje dla rodzimych użytkowników danego języka.
Potrafię pisać teksty o rozmaitym charakterze i złożoności stylu, w tym również teksty o wartości literackiej. Z łatwością posługuję się szerokim wachlarzem środków wyrazu, włączywszy w to umiejętność prowadzenia gry słownej, użycia metafory oraz humoru.
Potrafię także bez trudu tworzyć nowe słowa lub związki wyrazowe oraz przydawać słowom nowych znaczeń.

Egzaminy: CPE (Certificate of Proficiency in English)