Ferie zimowe – luty 2020

 Zapraszamy na tygodniowe kursy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

 

10 – 14 lutego oraz 17 – 21 lutego

Konwersacje dla młodzieży

Przygotowanie do egzaminu Cambridge First

Kurs kulturowy English-Speaking Countries in a Nutshell

 • Każdy kurs obejmuje 10  godzin zegarowych  (5 x 120 min)
 • Zajęcia 5 dni w tygodniu
 • Cena: 299 zł/tydzień
 • Grupy 4-8 osób

 

10 – 14 lutego

Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego

Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego

Przygotowanie do testu predyspozycji językowych  

 • Każdy kurs obejmuje 15  godzin zegarowych  (5 x 180 min)
 • Zajęcia 5 dni w tygodniu
 • Cena: 450 zł/tydzień
 • Grupy 4-10 osób

 

10 – 14 lutego oraz 17 – 21 lutego

Warsztaty językowe  dla dzieci YOUNG EXPLORERS na tropie tajemnic

 • Zajęcia 5 dni w tygodniu, w godzinach 9.00 – 14.00 w szkole na Kabatach
 • Grupy wiekowe 7-9 oraz 10-12 lat
 • Cena: 450 zł/tydzień
 • Grupy 4-10 osób

 

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły.

 

Kabaty: kabaty@tesokrates.com.pl Tel.: 22 448 03 34

Natolin: natolin@tesokrates.com.pl Tel.: 22 436 57 50