English Through Current Affairs

Nowy, niestandardowy kurs języka angielskiego nastawiony na rozwijanie umiejętności porozumiewania się, w szczególności wyrażania opinii, argumentowania i dyskusji w kontekście bieżących wydarzeń. W 100% oparty na autentycznych materiałach – bez podręczników!

Na każdych zajęciach omawiane są artykuły z anglojęzycznej prasy dotyczące aktualnych wydarzeń w świecie polityki, gospodarki, kultury, odkryć naukowych i biznesu. Każde zajęcia to również powtórka i okazja do utrwalenia słownictwa z poprzednich lekcji.

Kurs jest elastyczny i dostosowywany do potrzeb oraz zainteresowań grupy, a naszym celem jest aktywizacja jak największego zasobu słownictwa wydobywanego z czytanych tekstów. Komunikacja to także umiejętność rozumienia ze słuchu, dlatego  na każdej lekcji pojawi się film lub nagranie związane z tematem. Poza tym, będziemy kłaść nacisk na poprawną wymowę i kolokwializmy.

ENGLISH THROUGH CURRENT AFFAIRS to niepowtarzalna okazja, żeby mieć wpływ na to, czego i jak się uczymy. To możliwość dyskutowania na temat ważnych bieżących wydarzeń na świecie i jednoczesnego podnoszenia swoich kompetencji językowych.

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie B2 lub wyższym i obejmuje 120 godzin lekcyjnych (dwa semestry) w grupie liczącej od 4 do 8 osób.

 

TALK WITH TED*

Talk with TED to zajęcia konwersacyjne, gdzie materiałem wyjściowym do dyskusji są odpowiednio wybrane najciekawsze prezentacje TED wygłaszane  w języku angielskim przez znakomitych mówców ze świata nauki, biznesu, polityki.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników, poszerzanie zasobu aktywnego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności wygłaszania prezentacji i argumentacji w języku angielskim.

Kurs skierowany jest do osób z dobrą wyjściową znajomością słownictwa, umożliwiającą  swobodną rozmowę na różne tematy – od poziomu B1+/ B2

Na każdych zajęciach słuchacze oglądają kilkunastominutowa prezentację, która wprowadza omawiany na zajęciach temat. Prezentacje dostępne są w wariancie z angielskimi napisami, co ułatwia ich zrozumienie. Tematy zostały dobrane  w taki sposób, by były ciekawe dla słuchaczy i prowokowały do dyskusji.

W czasie zajęć omawiane jest słownictwo oraz zwroty, związane z tematem i wykorzystywane w prezentacji, a następnie temat zostaje rozwinięty i poddany dyskusji na forum grupy i w parach.  Wykonywane są także ćwiczenia mające na celu utrwalenie nowego słownictwa.

Kurs obejmuje 124 jednostki lekcyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut. Grupy liczą od 4 do 8 osób.

*TED   jest organizacją  non-profit, której celem jest szerzenie ciekawych idei w formie kilkunastominutowych prezentacji.  Do wygłoszenia prezentacji zapraszani są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin. TED  powstał w 1984 roku  jako konferencja poświęcona technologii, rozrywce i design’owi (Technology, Entertainment and Design) na której poruszane były tematy związane z nauką, biznesem, kwestiami globalnymi i społecznymi.  Prezentacje TED zdobyły ogromną popularność na całym świecie. Więcej informacji na stronie : www.ted.com

 

Informacji na temat procesu rekrutacji i zapisów do grup udziela sekretariat szkoły.

Serdecznie zapraszamy!