Egzaminy PTE Young Learners

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że Twoje dziecko może w naszej szkole przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący jego umiejętności językowe. Egzaminatorami  są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Sokratesie.

Dlaczego warto zdać taki egzamin?

PTE Young Learners to międzynarodowe egzaminy językowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, które opierają się na rzeczywistej komunikacji i budują motywację do nauki. Dzięki swej formule egzaminy są przyjazne dzieciom, dają im poczucie sukcesu, a tym samym zachęcają do nauki języka angielskiego.

Egzaminy PTE Young Learners są dostępne na czterech poziomach: Firstwords, Springboard, Quickmarch i Braakthrough. Każdy z nich składa się z części ustnejodbywającej się w konwencji zabawy (co umożliwia wyeliminowanie stresu związanego z egzaminem) i części pisemnej, która sprawdza umiejętność czytania, słuchania i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych.

Uczniom naszej szkoły proponujemy trzy poziomy egzaminów PTE Young Learners:

  • FIRSTWORDS – dla grup korzystających z podręczników OUR WORLD 3
  • SPRINGBOARD dla grup pracujących z OUR WORLD 4 oraz WONDERFUL WORLD 4
  • QUICKMARCH dla grup pracujących z  OUR WORLD 5 oraz WONDERFUL WORLD 4

W roku szkolnym 2019/20 planujemy w Sokratesie dwie sesje egzaminacyjne – w maju i czerwcu 2020r.

Informacje na temat terminów oraz rejestracji na egzaminy zostaną podane na początku 2020r.

Cennik egzaminów PTE YL w roku szkolnym 2019/20

Firstwords – 199 zł

Springboard – 219 zł

Quickmarch – 239 zł

Wyniki i punktacja:

W celu zaliczenia egzaminu z oceną PASS wymagane jest uzyskanie wyniku na poziomie 60-70% (w zależności od sesji). Ocena PASS WITH MERIT przyznawana jest kandydatom uzyskującym wynik na poziomie 70-90%, zaś ocena najwyższa, PASS WITH DISTINSTION, przyznawana jest kandydatom z wynikiem powyżej 90%.

Zakres wymagań

Firstwords

Co trzeba umieć?

–  znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka

–  rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie  każdy kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Springboard

Co trzeba umieć?

Wymagane są umiejętności jak na poziomie Firstwords oraz dodatkowo umiejętność mówienia o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi. Kandydat powinien umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy,  oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie  każdy kandydat uczestniczy w rozmowie o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Quickmarch

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat powinien umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

Breakthrough

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na trzech niższych poziomach (Firstwords, Springboard i Quickmarch), kandydat powinien umieć opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swe opinie i przypuszczenia

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.