Egzaminy dla dzieci – Cambridge Young Learner Exams (Cambridge YLE)

Egzaminy Cambridge YLE to testy z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers, które obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów szkół podstawowych.

Egzaminy YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę i dają dzieciom poczucie sukcesu. Pozwalają również rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.

STARTERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 100 godzinach nauki języka angielskiego.

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 20 min.
 • Czytanie/Pisanie – 20 min.
 • Mówienie – około 5 min
 • Łącznie : 45 minut

MOVERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 175 godzinach nauki

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie – 30 min.
 • Mówienie – około 7 min.
 • Łącznie : 62 minuty

FLYERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 250 godzinach nauki

Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie – około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie – 40 min.
 • Mówienie – około 9 min.
 • Łącznie : 74 minuty

Dzieci, które przystąpiły do wszystkich trzech części egzaminu otrzymują certyfikaty po upływie około 4 tygodni od daty egzaminu. Poszczególne części egzaminu oceniane są osobno. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz i łącznie można uzyskać maksymalnie 15 tarcz.