Pomagamy

Nelson Mandela powiedział, że „edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możemy użyć, by zmieniać świat.” W Sokratesie wierzymy, że możemy i powinniśmy zmieniać świat na lepsze, dlatego od lat angażujemy się w różnorodne działania o charakterze prospołecznym i charytatywnym i przeznaczamy na nie część zysku wypracowanego przez szkołę.

Zainspirowani misją Moniki Kaczmarzyk – niezwykłej dziewczyny, która dzięki wierze, wizji i zaangażowaniu stworzyła w małej wiosce w Ghanie przedszkole im. Janusza Korczaka – podjęliśmy decyzję o współpracy z przedszkolem i regularnym wspieraniu tego przedsięwzięcia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i merytorycznym.
Jesteśmy przekonani, że dostęp do edukacji będzie dla podopiecznych przedszkola noszącego imię naszego rodaka przepustką do lepszego życia.