Czy dyslektykowi trudniej jest uczyć się języków obcych?

Nauka języków obcych dla osób – a w szczególności dzieci – z dysleksją jest dużo większym wyzwaniem i wymaga znacznie więcej wysiłku zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Najpowszechniejszymi problemami towarzyszącymi dysleksji są trudności w rozwijaniu umiejętności czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, mogą występować problemy z artykulacją dźwięków języka obcego, problemy z koncentracją i pamięcią. Wszystkie te czynniki niewątpliwie utrudniają proces uczenia się języka obcego. Zarazem jednak uczniowie z dysleksją mają częstokroć ogromny potencjał intelektualny i jeśli problem zostanie właściwie zdiagnozowany i zastosowane będą odpowiednie metody pracy, możliwe jest osiągniecie bardzo dobrych efektów.

Podstawowym czynnikiem sukcesu w pracy z uczniem dyslektycznym jest wczesna i właściwa diagnoza – w przeciwnym razie łatwo i przypiąć mu etykietę lenia i nieuka. Nauczyciel powinien posiadać wiedzę na temat tego zaburzenia, by potrafić je rozpoznać i odpowiednio dobrać metody pracy oraz program nauczania. Istotny jest też dobór materiałów, które powinny charakteryzować się klarowną strukturą, przejrzystym układem graficznym i dobrą organizacją logiczną. Ponadto, wskazane jest, by podręcznik zawierał czytelne podsumowania materiału, zaś nauczyciel jasno komunikował swe wymagania i nie narzucał zbyt szybkiego tempa pracy.

Dyslektyczny uczeń potrzebuje również właściwego dobru ćwiczeń – szczególnie dobre rezultaty przynoszą ćwiczenia multisensoryczne, nastawione na zaangażowanie wszystkich zmysłów. Opanowanie danego zagadnienia wymaga większej niż „standardowa” dawki ćwiczeń utrwalających. Poza tym dyslektyk potrzebuje więcej czasu na wykonanie ćwiczeń.

Wreszcie, niezwykle istotna jest postawa nauczyciela, który powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat metod pracy z uczniem dyslektycznym, być wyrozumiały i wspierający. Powinien dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa, zachęcać ich do systematycznej pracy – mimo niepowodzeń i trudności – i chwalić za osiągane sukcesy, by budować pozytywną motywację. Pamiętajmy, że sukces edukacyjny ucznia z dysleksją jest zawsze okupiony dużo większym wysiłkiem i nakładem pracy.