Angielski dla dzieci i młodzieży

WE TEACH ENGLISH TO FUTURE LEADERS!

Jeśli myślisz o dodatkowych zajęciach językowych dla swojego dziecka, wybierz sprawdzoną szkołę językową, która przygotuje je do udanego startu w dorosłość.
W Sokratesie naukę języka łączymy z poszerzaniem wiedzy ogólnej i rozwijaniem praktycznych umiejętności oraz budowaniem otwartości na świat.

JĘZYK

1. Uczymy skutecznie i praktycznie, a nasi uczniowie mówią w języku obcym. Już po semestrze nauki nawet przedszkolaki komunikują się na zajęciach po angielsku z nauczycielem oraz rówieśnikami z grupy i systematycznie rozwijają tę umiejętność na kolejnych etapach edukacji.
2. Rozbudzamy zainteresowanie językiem i światem dzięki lekcjom, na których nie jest nudno. Uczymy z pasją i zachęcamy dzieci do komunikowania się w języku obcym oraz rozwijania własnych pasji – na przykład do pisania opowiadań i komiksów po angielsku, które publikujemy w formie prawdziwych książek!
3. Osiągamy wymierne rezultaty: dzieci, które zaczynają naukę w Sokratesie w wieku 5-6 lat, już przed ukończeniem VIII klasy osiągają poziom matury rozszerzonej. Odnoszą również sukcesy na egzaminach kończących kolejne etapy edukacji, olimpiadzie oraz konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego. Posiadamy status Cambridge Exams Preparation Centre i jesteśmy centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners. Co roku kandydaci z naszej szkoły przystępują do egzaminów Cambridge First i Advanced oraz Pearson Test of English, a o skuteczności naszych kursów świadczą wysokie oceny i zdawalność na poziomie 100%.

UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU

4. Rozwijamy u naszych uczniów kluczowe kompetencje, które pomogą im odnaleźć się w czasach bezprecedensowych zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Trudno przewidzieć, jak za kilkanaście lat będzie wyglądał rynek pracy, eksperci są jednak zgodni, że poszukiwane będą osoby z wysokim poziomem tzw. human skills, takich jak kompetencje komunikacyjne i interkulturowe, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie oraz umiejętność pracy w grupie.
5. Komunikacja jest naszym priorytetem, dbamy więc o to, by uczniowie z każdych zajęć wychodzili z nowymi praktycznymi umiejętnościami. Rozmowy oraz zachęcanie dzieci do wyrażania własnej opinii pomagają rozwijać ich pewność siebie oraz zdolność krytycznego myślenia. Podstawą skutecznej komunikacji jest w dzisiejszym świecie nie tylko opanowanie słownictwa i gramatyki języka obcego, ale także znajomość innych kultur. Z tego względu oferujemy naszym uczniom cykliczne warsztaty kulturowe, w czasie których dzieci uczą się otwartości na świat i jego różnorodność.
6. Wykorzystujemy autentyczne materiały, konkursy, gry i zabawy językowe oraz szeroki wachlarz pomocy naukowych, które pomagają rozwijać kreatywność naszych uczniów. Korzystamy również z nowoczesnych technologii edukacyjnych, które uatrakcyjniają naukę, a tym samym ułatwiają zapamiętywanie nowego materiału.

WIEDZA

7. Jesteśmy jedyną na Ursynowie szkołą realizującą program National Geographic Learning. Korzystając z materiałów National Geographic budzimy w dzieciach ciekawość i pomagamy im lepiej zrozumieć świat, a nasi uczniowie poprzez język angielski zdobywają nową wiedzę z dziedziny przyrody, geografii i historii. Dzięki temu nauka jest podwójnie efektywna!
8. Zachęcamy naszych uczniów do czytania. Stworzyliśmy największą na Ursynowie bibliotekę anglojęzyczną, którą ciągle wzbogacamy. Nasi uczniowie chętnie sięgają po zgromadzone w niej książki, a czytanie w języku obcym przekłada się na szybszy rozwój sprawności językowych i wzbogaca ich wiedzę ogólną.
9. Wspieramy młode talenty oraz stwarzamy dzieciom możliwości wykazania się wiedzą także poza murami naszej szkoły. Organizujemy i współorganizujemy popularne dzielnicowe konkursy, takie jak dyktando Warsaw Super Spellers, konkurs realioznawczy English-Speaking Countries in a Nutshell oraz konkurs literacki Harley’s Adventures. Wydajemy też własne publikacje poświęcone krajom anglojęzycznym i ich kulturze, które pomagają uczniom w przygotowaniu do olimpiad i konkursów językowych.

WARTOŚCI

10. Wierzymy, że dzieci lepiej przyswajają wiedzę w przyjaznej atmosferze i chcemy, by nauka sprawiała im frajdę. W naszych szkołach zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach, z wykorzystaniem gier i kreatywnych zabaw językowych oraz mądrze dobranych multimediów. Jesteśmy jedyną na Ursynowie szkołą wyróżnioną prestiżowym znakiem jakości PASE, a nasze ośrodki znajdują się w lokalach spełniających wszystkie wymogi stawiane placówkom edukacyjnym. Rodzice mogą mieć więc pewność, że ich dzieci są w czasie zajęć bezpieczne.
11. Wysoka jakość świadczonych usług edukacyjnych jest podstawą naszej filozofii, a kluczem do jej zapewnienia jest sprawdzona i doświadczona kadra lektorska. Dobry nauczyciel jest gwarancją skutecznej nauki języka, dbamy więc o rozwój zawodowy naszego zespołu, zapewniając regularne szkolenia oraz dobre warunki pracy. Dzięki temu nasi lektorzy są z nami od wielu lat, z czego jesteśmy bardzo dumni, a dzieci mogą wrócić po wakacjach do nauczyciela, którego znają i lubią.
12. W Sokratesie oprócz języka uczymy również pomagania innym. Wraz z naszymi uczniami, którzy biorą udział w charytatywnym projekcie czytelniczym Read’n’Help, wspieramy sierociniec i szkołę w miejscowości Ayveyo w Kenii. A poprzez przemyślane programy nauczania oraz konkursy tematyczne budujemy u dzieci poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat i kształtujemy postawy proekologiczne.