Przygotowanie do testu predyspozycji językowych

Uczniów klas szóstych, planujących naukę w szkołach z klasami dwujęzycznymi zapraszamy na kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych.

W miejsce dwujęzycznych klas w gimnazjach zostały wprowadzone klasy językowe w szkołach podstawowych, a uczniowie są rekrutowani do nich m.in. na podstawie testu predyspozycji językowych (czytaj więcej na ten temat).

Zapraszamy kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych, obejmujące 24 godziny lekcyjne.

Kurs w soboty – początek zajęć 3 marca (9 spotkań 120 min)

 • 9.30 – 11.40
 • 24 godziny lekcyjne
 • Cena: 599 zł – podręcznik jest wliczony w cenę kursu.

Kurs w piątki – początek zajęć 9 marca (9 spotkań 120 min)

 • 17.30 – 19.40
 • 24 godziny lekcyjne
 • Cena: 599 zł – podręcznik jest wliczony w cenę kursu.

 

Zajęcia odbywają się w naszej szkole przy ul. Wąwozowej 20 na Kabatach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 22 44 80 334.

Zapraszamy!

 

Przeczytaj opinie uczestników o poprzednich edycjach:
„Moja córka dostała się do Gimnazjum im. Reytana:).
Jesteśmy zachwyceni wynikami, jej komfortem psychicznym i przygotowaniem do testu. Jestem przekonana, że zdolności językowe Milli są na bardzo wysokim poziomie, ale też mam świadomość, że przygotowanie się do tak specyficznego testu jest konieczne. Dlatego też będę polecała skorzystanie z Państwa pomocy wszystkim w potrzebie”.
Mama Milli
„Maja dołączyła do grupy już po rozpoczęciu kursu i uczestniczyła tylko w kilku spotkaniach, jednak bardzo pomogły jej one zmierzyć się z testem predyspozycji, z którego uzyskała bardzo dobry wynik i dostała się do Batorego. Test nie był dla niej zaskoczeniem i wiedziała, jak podejść do poszczególnych zadań. Na pewno będę polecać te kursy znajomym, których dzieci planują naukę w dwujęzycznych gimnazjach.”
Mama Mai
„Zajęcia bardzo przydatne, dzięki nim można osiągnąć dobre wyniki. Dostaliśmy wiele gotowych sposobów na rozwiązywanie zadań. Te zajęcia były bardzo efektywne i prowadzone w miłej atmosferze, warto było na nie uczęszczać:)”
Julka
„Moja córka otrzymała pozytywną informację dotyczącą przyjęcia do I klasy gimnazjum dwujęzycznego i chciałabym podziękować nauczycielce za bardzo dobre przygotowanie mojej córki do testu predyspozycji językowych. Podczas kursu mogłam się przekonać osobiście, że nauczycielka to osoba wysoko wykwalifikowana, posiadająca rozległą wiedzę z nauczanego przedmiotu. Dziękuję nie tylko za wiedzę jaką przekazała mojej córce, ale również za zwykłą ludzką serdeczność okazaną podczas spotkań oraz wsparcie. Pomimo, że testy predyspozycji językowych nie należą do łatwych dla zwykłego śmiertelnika, nauczycielka potrafiła zachęcić córkę do pracy poprzez wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń. Pani Ania to naprawdę super nauczyciel, ale również bardzo sympatyczna, miła i pełna energii osoba. Tą pozytywną energię za każdym razem przekazywała Oli podczas kursu.

Podsumowując – bardzo dziękuję! ”
Mama Oli

Predyspozycje językowe – informacje ogólne

Test predyspozycji językowych jest formą egzaminu stosowanego w szkołach oferujących naukę w klasach dwujęzycznych. Uczniowie uczestniczący w naszych kursach przygotowujących do testów predyspozycji językowych poznają formułę testu, typowe zadania oraz strategie ich rozwiązywania. Celem naszych kursów jest budowanie u dzieci zwiększonego poczucia pewności siebie w sferze umiejętności poddawanych ocenie podczas egzaminu oraz większej sprawności w radzeniu sobie z zadaniami egzaminacyjnymi – co umożliwia im osiąganie lepszych wyników.

Mianem predyspozycji lingwistycznych lub językowych określa się zespół czynników, które decydują o szybszym przyswajaniu wiedzy w obrębie obcego języka.

Do głównych takich cech należy między innymi:

 • bardzo dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
 • dobry słuch muzyczny
 • szybkie dostrzeganie podobieństw i różnic
 • zdolność dokonywania analizy i syntezy
 • umiejętność wyciągania logicznych wniosków
 • dobre wyczucie leksykalne i stylistyczne
 • łatwość formułowania myśli w mowie i na piśmie

Poziom wymienionych umiejętności można podnieść poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia – a tym samym uzyskać lepszy wynik na egzaminie, który może zadecydować o realizacji dalszych planów edukacyjnych ucznia.

Co ćwiczymy na kursie przygotowującym do testu predyspozycji językowych?
Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna ocena postępów każdego uczestnika, szybka diagnoza indywidualnych trudności i dostosowanie zadań do rzeczywistych potrzeb. Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych, i jest to czas, który umożliwia zaprezentowanie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. Wykonywane na zajęciach ćwiczenia odzwierciedlają typy zadań, które uczeń może napotkać na egzaminie. Kurs realizowany jest w oparciu o materiały dostępne na rynku wydawniczym oraz ćwiczenia przygotowane przez naszych trenerów. Książka wliczona jest w cenę kursu.

Podczas zajęć będziemy:

 • poznawać strukturę typowych testów predyspozycji
 • prezentować skuteczne strategie rozwiązywania zadań testowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z językami martwymi i fikcyjnymi
 • rozwijać u uczniów umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków i identyfikowania reguł językowych oraz dostrzegania analogii w języku jako systemie znaków
 • doskonalić umiejętności językowe na poziomie słowa, zdania i tekstu oraz w obszarze leksyki, fleksji, składni i słowotwórstwa
 • diagnozować stopień wrodzonej intuicji językowej

Na zajęciach zadawana jest praca domowa do samodzielnego przygotowania, która jest omawiana na kolejnych zajęciach.