Przygotowanie do sprawdzianu predyspozycji językowych

Kandydatów do klas dwujęzycznych zapraszamy na kursy przygotowujące do sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten odbędzie się 5 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji do klas dwujęzycznych znajdują się tutaj.

Kurs w soboty – (9 spotkań 120 min, przerwa 10 minut) – start 7 marca

 • Zajęcia w godzinach 9.00 – 11.10
 • Cena: 599 zł – materiały dydaktyczne wliczone w cenę kursu
 • Grupy 4 – 10 osób

Kurs w piątki – 17.40 – 19.45 (8 spotkań 135 min, 3 x 45 minut, przerwa 10 minut) – start 3 kwietnia

 • Cena: 599 zł – podręcznik jest wliczony w cenę kursu
 • Grupy 4 – 10 osób

Spotkania będą odbywać się w naszym ośrodku na Kabatach, przy ul. Wąwozowej 20.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 22 44 80 334 lub mailowo: kabaty@tesokrates.com.pl

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych znajdą Państwo w linku niżej:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla

Predyspozycje językowe – informacje ogólne

Sprawdzian predyspozycji językowych jest formą egzaminu stosowanego w szkołach oferujących naukę w klasach dwujęzycznych. Uczniowie uczestniczący w naszych kursach poznają formułę testu, typowe zadania oraz strategie ich rozwiązywania. Ich istotnym celem jest także budowanie u dzieci zwiększonego poczucia pewności siebie w sferze umiejętności poddawanych ocenie podczas sprawdzianu oraz większej sprawności w radzeniu sobie z zadaniami egzaminacyjnymi – co umożliwia im osiąganie lepszych wyników.

Mianem predyspozycji lingwistycznych lub językowych określa się zespół czynników, które decydują o szybszym przyswajaniu wiedzy w obrębie obcego języka.

Do głównych takich cech należy między innymi:

 • bardzo dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
 • dobry słuch muzyczny
 • szybkie dostrzeganie podobieństw i różnic
 • zdolność dokonywania analizy i syntezy
 • umiejętność wyciągania logicznych wniosków
 • dobre wyczucie leksykalne i stylistyczne
 • łatwość formułowania myśli w mowie i na piśmie

Poziom wymienionych umiejętności można podnieść poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia – a tym samym uzyskać lepszy wynik na sprawdzianie, który może zadecydować o realizacji dalszych planów edukacyjnych ucznia.

Co ćwiczymy na kursie przygotowującym do sprawdzianu predyspozycji językowych?

Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna ocena postępów każdego uczestnika, szybka diagnoza indywidualnych trudności i dostosowanie zadań do rzeczywistych potrzeb. Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne, i jest to wymiar czasu, który umożliwia zaprezentowanie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. Wykonywane na zajęciach ćwiczenia odzwierciedlają typy zadań, które uczeń może napotkać na egzaminie. Kurs realizowany jest w oparciu o materiały dostępne na rynku wydawniczym oraz ćwiczenia przygotowane przez naszych trenerów.

Podczas zajęć będziemy:

 • poznawać strukturę typowych testów predyspozycji
 • prezentować skuteczne strategie rozwiązywania zadań testowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z językami martwymi i fikcyjnymi
 • rozwijać u uczniów umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków i identyfikowania reguł językowych oraz dostrzegania analogii w języku jako systemie znaków
 • doskonalić umiejętności językowe na poziomie słowa, zdania i tekstu oraz w obszarze leksyki, fleksji, składni i słowotwórstwa
 • diagnozować stopień wrodzonej intuicji językowej

Na zajęciach zadawana jest praca domowa do samodzielnego przygotowania, która jest omawiana na kolejnych zajęciach.

Opinie uczestników o poprzednich edycjach kursu:

„Moja córka dostała się do Reytana:). Jesteśmy zachwyceni wynikami, jej komfortem psychicznym i przygotowaniem do testu. Jestem przekonana, że zdolności językowe Milli są na bardzo wysokim poziomie, ale też mam świadomość, że przygotowanie się do tak specyficznego testu jest konieczne. Dlatego też będę polecała skorzystanie z Państwa pomocy wszystkim w potrzebie”.
Mama Milli

„Maja dołączyła do grupy już po rozpoczęciu kursu i uczestniczyła tylko w kilku spotkaniach, jednak bardzo pomogły jej one zmierzyć się z testem predyspozycji, z którego uzyskała bardzo dobry wynik i dostała się do Batorego. Test nie był dla niej zaskoczeniem i wiedziała, jak podejść do poszczególnych zadań. Na pewno będę polecać te kursy znajomym, których dzieci planują naukę w klasach dwujęzycznych.”
Mama Mai

„Zajęcia bardzo przydatne, dzięki nim można osiągnąć dobre wyniki. Dostaliśmy wiele gotowych sposobów na rozwiązywanie zadań. Te zajęcia były bardzo efektywne i prowadzone w miłej atmosferze, warto było na nie uczęszczać.”
Julka

„Moja córka otrzymała pozytywną informację dotyczącą przyjęcia do klasy dwujęzycznej i chciałabym podziękować nauczycielce za bardzo dobre przygotowanie mojej córki do testu predyspozycji językowych. Podczas kursu mogłam się przekonać osobiście, że nauczycielka to osoba wysoko wykwalifikowana, posiadająca rozległą wiedzę z nauczanego przedmiotu. Dziękuję nie tylko za wiedzę jaką przekazała mojej córce, ale również za zwykłą ludzką serdeczność okazaną podczas spotkań oraz wsparcie. Pomimo, że testy predyspozycji językowych nie należą do łatwych dla zwykłego śmiertelnika, nauczycielka potrafiła zachęcić córkę do pracy poprzez wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń. Pani Ania to naprawdę super nauczyciel, ale również bardzo sympatyczna, miła i pełna energii osoba. Tą pozytywną energię za każdym razem przekazywała Oli podczas kursu. Podsumowując – bardzo dziękuję! ”
Mama Oli