Konwersacje Talk with TED

Zapraszamy na nowe zajęcia konwersacyjne dla dorosłych w czasie których rozwiniesz znajomość języka, poszerzysz swą wiedzę i zdobędziesz przydatne umiejętności!

TALK WITH TED*

Talk with TED Talks to wyjątkowe zajęcia konwersacyjne, gdzie materiałem wyjściowym do dyskusji są odpowiednio wybrane najciekawsze prezentacje TED wygłaszane  w języku angielskim przez znakomitych mówców ze świata nauki, biznesu, polityki.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników, poszerzanie zasobu aktywnego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności wygłaszania prezentacji i argumentacji w języku angielskim.

Kurs skierowany jest do osób z dobrą wyjściową znajomością słownictwa, umożliwiającą  swobodną rozmowę na różne tematy – od poziomu B1+/ B2

Na każdych zajęciach słuchacze oglądają kilkunastominutowa prezentację, która wprowadza omawiany na zajęciach temat. Prezentacje dostępne są w wariancie z angielskimi napisami, co ułatwia ich zrozumienie. Tematy zostały dobrane  w taki sposób, by były ciekawe dla słuchaczy i prowokowały do dyskusji.

W czasie zajęć omawiane jest ciekawe słownictwo oraz zwroty, związane z tematem i wykorzystywane w prezentacji, a następnie temat zostaje rozwinięty i poddany dyskusji na forum grupy i w parach.  Wykonywane są także ćwiczenia mające na celu utrwalenie nowego słownictwa.

Kurs obejmuje 124 jednostki lekcyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut. Grupy liczą od 4 do 8 osób.

*TED   jest organizacją  non-profit, której celem jest szerzenie ciekawych idei w formie kilkunastominutowych prezentacji.  Do wygłoszenia prezentacji zapraszani są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin. TED  powstał w 1984 roku  jako konferencja poświęcona technologii, rozrywce i design’owi (Technology, Entertainment and Design) na której poruszane były tematy związane z nauką, biznesem, kwestiami globalnymi i społecznymi.  Prezentacje TED zdobyły ogromną popularność na całym świecie.

Serdecznie zapraszamy!