Europejski Dzień Języków

26 września cała Europa obchodzi Europejski Dzień Języków. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, reprezentowanych w Radzie Europy, kierowany jest apel o podejmowanie nauki języków obcych – niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Również w Polsce odbywają się z tej okazji różne ciekawe wydarzenia.
Zachęcamy do zapoznania się z językowymi atrakcjami, które przygotowano w Warszawie: https://europejskidzienjezykow.wordpress.com/program-wydarzen/wydarzenia-w-warszawie/