Egzaminy Cambridge – 2019

Egzaminy Cambridge w British Council i egzaminy próbne w Sokratesie.

W roku szkolnym 2018/19 planujemy dwa egzaminy próbne (Reading i Use of English) dla kandydatów na egzaminy Cambridge First oraz Advanced. Części Writing oraz Listening zostaną przeprowadzone w czasie zajęć, w terminie uzgodnionym z nauczycielami.

23 lutego 2019  – mock exam przed rejestracją na sesję kwietniową lub majową

27 kwietnia 2019 – mock exam przed rejestracją na sesje czerwcowe

Egzaminy próbne zostaną przeprowadzone  w sobotę, w godzinach ogłoszonych przez szkołę, w oddziale, do którego uczęszcza kandydat.

W przypadku, gdy  kandydat nie może przystąpić do egzaminu próbnego we wskazanym wyżej terminie, istnieje możliwość umówienia się na inny termin.

Wymaganym progiem procentowym dla rejestracji na egzamin w British Council jest wynik na poziomie 70%, uzyskany na egzaminie próbnym (Mock Exam).

  • Kandydaci planujący przystąpić do egzaminu powinni w ogłoszonym przez szkołę terminie podać swoje dane osobowe i złożyć podpis na formularzu rejestracyjnym, zapoznać się z regulaminem egzaminów i wnieść opłatę za egzamin w gotówce lub przelewem na konto szkoły.
  • Kandydaci na egzaminy Cambridge powinni dokonać w Sokratesie rejestracji i wpłaty za egzamin zgodnie z cennikiem British Council najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem rejestracji w British Council (z uwagi na konieczność zaksięgowania wpłaty).

Za pośrednictwem naszej szkoły można zarejestrować się na egzamin w wersji papierowej. Osoby zainteresowane wersją komputerową powinny dokonać rejestracji indywidualnie.

 

Terminy egzaminów i daty rejestracji w British Council w roku 2018/19

 

Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2019-03-092019-01-3101/03/2019 – 10/03/2019papierowy
2019-05-092019-04-0103/05/2019 – 12/05/2019papierowy
2019-05-252019-04-1717/05/2019 – 26/05/2019papierowy
2019-06-012019-04-2424/05/2019 – 02/06/2019papierowy
2019-06-082019-05-0131/05/2019 – 09/06/2019papierowy

 

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2019-05-092019-04-0103/05/2019 – 12/05/2019papierowy
2019-05-252019-04-1717/05/2019 – 26/05/2019papierowy
2019-06-012019-04-2424/05/2019 – 02/06/2019papierowy
2019-06-082019-05-0131/05/2019 – 09/06/2019papierowy

 

Cambridge English: First (FCE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2019-03-092019-01-3101/03/2019 – 10/03/2019papierowy
2019-04-132019-03-0705/04/2019 – 14/04/2019papierowy
2019-06-082019-05-0131/05/2019 – 09/06/2019papierowy
2019-06-112019-05-0607/06/2019 – 16/06/2019papierowy
2019-06-222019-05-1514/06/2019 – 23/06/2019papierowy
2019-07-252019-06-2019/07/2019 – 28/07/2019papierowy

 

Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2019-03-162019-02-0708/03/2019 – 17/03/2019papierowy
2019-04-112019-03-0705/04/2019 – 14/04/2019papierowy
2019-05-112019-04-0203/05/2019 – 12/05/2019papierowy
2019-05-252019-04-1717/05/2019 – 26/05/2019papierowy
2019-06-082019-05-0131/05/2019 – 09/06/2019papierowy
2019-06-292019-05-2321/06/2019 – 30/06/2019papierowy
2019-07-272019-06-2019/07/2019 – 28/07/2019papierowy

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2019-03-162019-02-0708/03/2019 – 17/03/2019papierowy
2019-03-232019-02-1415/03/2019 – 24/03/2019papierowy
2019-04-272019-03-2119/04/2019 – 28/04/2019papierowy
2019-05-112019-04-0203/05/2019 – 12/05/2019papierowy
2019-06-122019-05-0707/06/2019 – 16/06/2019papierowy
2019-06-222019-05-1514/06/2019 – 23/06/2019papierowy
2019-07-062019-05-3028/06/2019 – 07/07/2019papierowy

 

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące w okresie – 01/04/2019 – 31/08/2019:

EgzaminCena PB* / CB**
KET/KET for Schools350 PLN /350 PLN
PET/PET for Schools370 PLN / 370 PLN
FCE/FCE for Schools625 PLN / 645 PLN
CAE645 PLN / 665 PLN
CPE700 PLN / 720 PLN

Inne usługi:

Zmiana daty części ustnej  – możliwa tylko po akceptacji centrum egzaminacyjnego – 60 PLN

Zapis w trybie późnym   (po terminie rejestracji) – możliwy tylko po akceptacji centrum egzaminacyjnego –  150 PLN

*PB – test w formie papierowej

**CB – test w formie komputerowej dostępny w przypadku egzaminów: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC.

Szczegółowe informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i systemu oceniania na stronie:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/ 

 

Cennik usług dodatkowych:

UsługaDodatkowe informacjeCena
Zmiana daty części ustnejUsługa dostępna tylko w ramach możliwości administracyjnych centrum egzaminacyjnego.50 PLN
Zapis w trybie późnym
po terminie rejestracji – dodatkowa opłata
140 PLN
Duplikat certyfikatu – poprawienie błędu w nazwisku / wymiana zniszczonego certyfikatu – na zasadach określonych przez Cambridge Assessment English280 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu Poziom 1 – przeliczenie punktówKET / KET for Schools /
PET / PET for Schools /
FCE / FCE for Schools / CAE / CPE /
140 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu
Poziom 2 – ponowne sprawdzenie
PET / PET for Schools / BEC Preliminary370 PLN
FCE / FCE for Schools / CAE / CPE / BEC590 PLN

 

PTE Young Learners

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że Twoje dziecko może w naszej szkole przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący jego umiejętności językowe.

Dlaczego warto zdać taki egzamin?

PTE Young Learners to międzynarodowe egzaminy językowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, które opierają się na rzeczywistej komunikacji i budują motywację do nauki. Dzięki swej formule egzaminy są przyjazne dzieciom, zapewniają poczucie sukcesu, a tym samym zachęcają do nauki języka angielskiego.

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że nasi uczniowie nie tylko skutecznie uczą się w naszej szkole języka angielskiego, ale mogą również zdobyć międzynarodowy certyfikat, będący potwierdzeniem posiadanych umiejętności. Egzaminatorami  są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Sokratesie.

Egzaminy PTE Young Learners są dostępne na czterech poziomach, a każdy z nich składa się z części ustnej, odbywającej się w konwencji zabawy (co umożliwia wyeliminowanie stresu związanego z egzaminem) i części pisemnej, która sprawdza umiejętność czytania, słuchania i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych.

Firstwords

Co trzeba umieć?

–  znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka

–  rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie  każdy kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Springboard

Co trzeba umieć?

Wymagane są umiejętności jak na poziomie Firstwords oraz dodatkowo umiejętność mówienia o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi. Kandydat powinien umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy,  oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie  każdy kandydat uczestniczy w rozmowie o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Quickmarch

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat powinien umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

Breakthrough

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na trzech niższych poziomach (Firstwords, Springboard i Quickmarch), kandydat powinien umieć opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swe opinie i przypuszczenia

 

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Jeśli zainteresowały Cię egzaminy PTE Young Learners, skontaktuj się z sekretariatem wybranej szkoły.