Egzaminy Cambridge – 2016/17

Informacje dla kandydatów na egzaminy Cambridge First oraz Advanced, rejestrujących się za pośrednictwem T.E. Sokrates w sesji czerwcowej:

Terminy egzaminów i daty rejestracji w British Council:

Cambridge English: First (FCE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2017-05-132017-04-015-14.05.2017papierowy
2017-06-032017-04-1019.05.2017-4.06.2017papierowy
2017-06-062017-04-1826.05.2017-11.06.2017papierowy
2017-06-242017-05-1316-25.06.2017papierowy

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustneWersja
2017-04-222017-03-1114-23.04.2017papierowy
2017-05-202017-04-0812-21.05.2017papierowy
2017-06-072017-04-1826.05.2017-11.06.2017papierowy
2017-06-242017-05-1316-25.06.2017papierowy

 

Wymaganym progiem procentowym dla rejestracji na egzamin w British Council jest wynik na poziomie 70%, uzyskany na egzaminie próbnym (Mock Exam).

 

Terminy rejestracji za pośrednictwem T.E. Sokrates 

 

  • Kandydaci na egzamin First w terminie 3, 6 lub 24 czerwca 2017 powinni dokonać rejestracji i wpłaty w Sokratesie najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem rejestracji w British Council (z uwagi na konieczność zaksięgowania wpłaty 2017.
Kandydaci na egzamin Advanced w terminie 7 lub 24 czerwca powinni dokonać rejestracji i wpłaty Sokratesie odpowiednio do 4 lub 21 czerwca 2017.
  • Kandydaci planujący przystąpić do egzaminu powinni w ogłoszonym przez szkołę terminie podać swoje dane osobowe i złożyć podpis na formularzu rejestracyjnym, zapoznać się z regulaminem egzaminów i wnieść opłatę za egzamin w gotówce lub przelewem na konto szkoły.

 

 

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od 1.04.2017 do 31.08.2017

 

EgzaminCena PB* / CB**
YLE270 PLN / 240 PLN
KET/KET for Schools340 PLN /340 PLN
PET/PET for Schools360 PLN / 360 PLN
FCE/FCE for Schools610 PLN / 630 PLN
CAE630 PLN / 650 PLN
CPE680 PLN / 700 PLN

 

Po 31.08.2017 ceny egzaminów mogą ulec zmianie.

 

*PB – test w formie papierowej

**CB – test w formie komputerowej dostępny dla egzaminów: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i systemu oceniania na stronie:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/

 

PTE Young Learners

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że Twoje dziecko może w naszej szkole przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący jego umiejętności językowe.

Dlaczego warto zdać taki egzamin?

PTE Young Learners to międzynarodowe egzaminy językowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, które opierają się na rzeczywistej komunikacji i budują motywację do nauki. Dzięki swej formule egzaminy są przyjazne dzieciom, zapewniają poczucie sukcesu, a tym samym zachęcają do nauki języka angielskiego.

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że nasi uczniowie nie tylko skutecznie uczą się w naszej szkole języka angielskiego, ale mogą również zdobyć międzynarodowy certyfikat, będący potwierdzeniem posiadanych umiejętności. Egzaminatorami  są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Sokratesie.

Egzaminy PTE Young Learners są dostępne na czterech poziomach, a każdy z nich składa się z części ustnej, odbywającej się w konwencji zabawy (co umożliwia wyeliminowanie stresu związanego z egzaminem) i części pisemnej, która sprawdza umiejętność czytania, słuchania i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych.

Firstwords

Co trzeba umieć?

–  znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka

–  rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie  każdy kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Springboard

Co trzeba umieć?

Wymagane są umiejętności jak na poziomie Firstwords oraz dodatkowo umiejętność mówienia o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi. Kandydat powinien umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy,  oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie  każdy kandydat uczestniczy w rozmowie o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Quickmarch

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat powinien umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

Breakthrough

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na trzech niższych poziomach (Firstwords, Springboard i Quickmarch), kandydat powinien umieć opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swe opinie i przypuszczenia

 

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Jeśli zainteresowały Cię egzaminy PTE Young Learners, skontaktuj się z sekretariatem wybranej szkoły.