Egzaminy Cambridge – 2018

Egzaminy Cambridge w British Council i egzaminy próbne w Sokratesie.

 

W roku szkolnym 2017/18 planujemy dwa egzaminy próbne Reading i Use of English) dla kandydatów na egzaminy Cambridge First, Advanced i Proficiency. Części Writing oraz Listening zostaną przeprowadzone w czasie zajęć, w terminie uzgodnionym z nauczycielami.

 

10 lutego 2018  – mock exam przed rejestracją na sesję kwietniową

14 kwietnia 2018 – mock exam przed rejestracją na sesje czerwcowe

 

Egzaminy próbne zostaną przeprowadzone  w soboty, w godzinach 9.30 – 11.30 w oddziale naszej szkoły, do której uczęszcza kandydat.

W przypadku, gdy  kandydat nie może przystąpić do egzaminu próbnego we wskazanym wyżej terminie, istnieje możliwość umówienia się na inny termin.

Wymaganym progiem procentowym dla rejestracji na egzamin w British Council jest wynik na poziomie 70%, uzyskany na egzaminie próbnym (Mock Exam).

 

  • Kandydaci na egzaminy Cambridge powinni dokonać w Sokratesie rejestracji i wpłaty za egzamin zgodnie z cennikiem British Council najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem rejestracji w British Council (z uwagi na konieczność zaksięgowania wpłaty)
  • Kandydaci planujący przystąpić do egzaminu powinni w ogłoszonym przez szkołę terminie podać swoje dane osobowe i złożyć podpis na formularzu rejestracyjnym, zapoznać się z regulaminem egzaminów i wnieść opłatę za egzamin w gotówce lub przelewem na konto szkoły.

Za pośrednictwem naszej szkoły można zarejestrować się na egzamin w wersji papierowej. Osoby zainteresowane wersją komputerową powinny dokonać rejestracji indywidualnie.

 

Terminy egzaminów i daty rejestracji w British Council w roku 2018 – wersja papierowa

 

First (FCE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustne
2018-03-102018-01-312-11.03.2018
2018-04-142018-03-076-15.04.2018
2018-06-092018-04-281-10.06.2018
2018-06-122018-05-028-17.06.2017
2018-06-232018-05-1215-24.06.2018

 

Advanced (CAE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustne
2018-01-132017-12-025-14.01.2018
2018-02-102017-12-312-11.02.2018
2018-03-242018-02-1016-25.03.2018
2018-04-212018-03-1013-22.04.2018
2018-05-122018-03-314-13.05.2018
2018-06-132018-04-288-17.06.2018
2018-06-232018-05-1215-24.06.2018
2018-07-072018-05-2629.06-8.07.2018

 

 

Proficiency (CPE)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustne
2018-03-102018-01-272-11.03.2018
2018-06-142018-05-058-17.06.2018

 

Preliminary (PET)

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustne
2018-03-172018-02-079-18.03.2018
2018-06-162018-05-028-17.06.2018

 

Preliminary for Schools (PET for Schools) – dla młodzieży szkolnej

Data egzaminuKoniec rejestracjiEgzaminy ustne
2018-03-102018-01-312-11.03.2018
2018-04-192018-03-1013-22.04.2018
2018-05-102018-03-314-13.05.2018
2018-06-022018-04-2125.05-3.06.2018
2018-06-092018-04-281-10.06.2018

  

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące w 2018 roku

EgzaminCena PB* / CB**
YLE270 PLN / 240 PLN
KET/KET for Schools340 PLN /340 PLN
PET/PET for Schools360 PLN / 360 PLN
FCE/FCE for Schools610 PLN / 630 PLN
CAE630 PLN / 650 PLN
CPE680 PLN / 700 PLN

 

*PB – test w formie papierowej

**CB – test w formie komputerowej dostępny w przypadku egzaminów: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i systemu oceniania na stronie:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/

 

Cennik usług dodatkowych:

UsługaDodatkowe informacjeCena
Zmiana daty części ustnejUsługa dostępna tylko w ramach możliwości administracyjnych centrum egzaminacyjnego.50 PLN
Zapis w trybie późnym
po terminie rejestracji – dodatkowa opłata
140 PLN
Duplikat certyfikatu – poprawienie błędu w nazwisku / wymiana zniszczonego certyfikatu – na zasadach określonych przez Cambridge Assessment English280 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu Poziom 1 – przeliczenie punktówKET / KET for Schools /
PET / PET for Schools /
FCE / FCE for Schools / CAE / CPE /
140 PLN
Odwołanie od wyniku egzaminu
Poziom 2 – ponowne sprawdzenie
PET / PET for Schools / BEC Preliminary370 PLN
FCE / FCE for Schools / CAE / CPE / BEC590 PLN

 

PTE Young Learners

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że Twoje dziecko może w naszej szkole przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na odpowiednim dla niego poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący jego umiejętności językowe.

Dlaczego warto zdać taki egzamin?

PTE Young Learners to międzynarodowe egzaminy językowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, które opierają się na rzeczywistej komunikacji i budują motywację do nauki. Dzięki swej formule egzaminy są przyjazne dzieciom, zapewniają poczucie sukcesu, a tym samym zachęcają do nauki języka angielskiego.

Sokrates jest centrum egzaminacyjnym PTE Young Learners, co oznacza, że nasi uczniowie nie tylko skutecznie uczą się w naszej szkole języka angielskiego, ale mogą również zdobyć międzynarodowy certyfikat, będący potwierdzeniem posiadanych umiejętności. Egzaminatorami  są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Sokratesie.

Egzaminy PTE Young Learners są dostępne na czterech poziomach, a każdy z nich składa się z części ustnej, odbywającej się w konwencji zabawy (co umożliwia wyeliminowanie stresu związanego z egzaminem) i części pisemnej, która sprawdza umiejętność czytania, słuchania i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych.

Firstwords

Co trzeba umieć?

–  znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka

–  rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie  każdy kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Springboard

Co trzeba umieć?

Wymagane są umiejętności jak na poziomie Firstwords oraz dodatkowo umiejętność mówienia o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi. Kandydat powinien umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy,  oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej.

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

 

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie  każdy kandydat uczestniczy w rozmowie o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu

Quickmarch

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat powinien umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

Breakthrough

Co trzeba umieć?

Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na trzech niższych poziomach (Firstwords, Springboard i Quickmarch), kandydat powinien umieć opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swe opinie i przypuszczenia

 

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji.

Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Jeśli zainteresowały Cię egzaminy PTE Young Learners, skontaktuj się z sekretariatem wybranej szkoły.